TARTU KOIDU KESKUS

 

L A S T E H O I D

ÜHISED TEGEVUSED

H U V I R I N G I D
MTÜ Tartu Koidu Keskus on pikaaegselt tegutsenud laste- ja sotsiaaltöö asutus, millel eesmärk on pakkuda kvaliteetset lastehoidu, lisatuge kooli ja pere kõrvale ning arendavaid huviringe Tartu linna lastele ja noortele.

Oleme aastate jooksul pakkunud tuge ja teenuseid erinevatele sihtgruppidele ning meie eesmärgiks on alati olnud paindlik reageerimine ühiskonna vajadustele ja abivajajate aitamine. Sellest lähtuvalt oleme oma struktuuri ja tegevusalasid muutnud, täiendanud, lisanud või lõpetanud. Ikka nii, et saaksime alati käe ulatada seal, kus seda kõige rohkem vajatakse.
Lühiülevaade meie aastatepikkusest tegevusest

1988 sündis idee Koidu Keskusest

1989 - 1993 ehitustegevus 

1993 - 1995 oli Koidu Keskus õigusrikkujate varjupaik 

1995 - 1998 ehitati puidutöökoda

1996 avati laste asenduskodu

1997 avati Karlova päevakeskus 

1999 hakkasid tegutsema Raadi päevakeskus, huviringid ja alaealiste sotsiaalprogrammid; üldkasulik töö

2003 alustati täiskasvanute tööalase koolitusega

2004 avati noortekeskus 

2007 loodi kalastusring 

2008 avati laste päevahoid

2009-2019 jätkusid erinevad huviringid, vajaduse puudumise tõttu lõpetas tegevuse asenduskodu, jätkas avatud noortekeskus, lisandus pagulasperede- ning hiljem ka tavamajutuse võimalus. Kalastusring oli ülimalt edukas erinevatel võistlustel, teised ringid tegutsesid pigem majasiseselt. 

2020. avame tegevustoa ning alustame arengut kogukonnakeskuse suunal, mis pakub erinevaid teenuseid (lapsehoid, päevakeskus, psühholoogiline nõustamine, majutus) ning tegevusi (muusika-, filmi- jms õhtud) just suunitlusega avatusele ja koostööle. Oled oodatud oma ideed meiega koos teostama!