TARTU KOIDU KESKUS

 

L A S T E H O I D

K O O L I L A S T E
P Ä E V A K E S K U S E D

H U V I R I N G I D
MTÜ Tartu Koidu Keskus on pikaaegselt tegutsenud laste- ja sotsiaaltöö asutus, millel eesmärk on pakkuda kvaliteetset lastehoidu, lisatuge kooli ja pere kõrvale ning arendavaid huviringe Tartu linna lastele ja noortele.

Oleme aastate jooksul pakkunud tuge ja teenuseid erinevatele sihtgruppidele ning meie eesmärgiks on alati olnud paindlik reageerimine ühiskonna vajadustele ja abivajajate aitamine. Sellest lähtuvalt oleme oma struktuuri ja tegevusalasid muutnud, täiendanud, lisanud või lõpetanud. Ikka nii, et saaksime alati käe ulatada seal, kus seda kõige rohkem vajatakse.
Lühiülevaade meie aastatepikkusest tegevusest

1988 sündis idee Koidu Keskusest

1989 - 1993 ehitustegevus 

1993 - 1995 oli Koidu Keskus õigusrikkujate varjupaik 

1995 - 1998 ehitati puidutöökoda

1996 avati laste asenduskodu

1997 avati Karlova päevakeskus 

1999 hakkasid tegutsema Raadi päevakeskus, huviringid ja alaealiste sotsiaalprogrammid; üldkasulik töö

2003 alustati täiskasvanute tööalase koolitusega

2004 avati noortekeskus 

2007 loodi kalastusring 

2008 avati laste päevahoid